بازنگری استراتژی پیروزی باینری 2019-11

2019-03-10 17:22:06

می خواستم ببینم همچین سودی دست یافتنیه توی باینری اوپشن یا تصویر موجودی بانکی ساختگیه؟. موفق و پيروز باشيد.

Un- Idle - بازنگری. بازنگری استراتژی پیروزی باینری.

یعنی نحوه ی استفاده از اندیکاتور رو که میگه با این استراتژی خودش ترید میکنه. در اهمیت وجود استراتژی برای پیروزی سازمانهای امروزی در رقابت و کنترل دو عامل کلیدی تغییر و ریسک در کسبوکار و بازار تردیدی وجود ندارد.